Тохиромжтой хоол

Цөцгийн тос сав баглаа боодол
Тохиромжтой хүнсний сав баглаа боодол
Тохиромжтой хүнсний сав баглаа боодол
Огноо сав баглаа боодол
Огноо сав баглаа боодол
Халуун тогооны амтлагч сав баглаа боодол
Саатал сав баглаа боодол
Саатал сав баглаа боодол
Гоймонгийн сав баглаа боодол
Самар савлах
Даршилсан байцаа сав баглаа боодол
Пиццаны сав баглаа боодол
Бэлэн хоолны сав баглаа боодол
Бэлэн хоолны сав баглаа боодол
Бэлэн хоолны сав баглаа боодол
Бэлэн хоолны сав баглаа боодол
Бэлэн хоолны сав баглаа боодол
Бэлэн хоолны сав баглаа боодол
Бэлэн хоолны сав баглаа боодол
Дүпү сав баглаа боодол
Усны сав баглаа боодол
Zongzi сав баглаа боодол