Загас-далайн хоол

Загасны сав баглаа боодол
Загасны сав баглаа боодол
Загасны сав баглаа боодол
Далайн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол
Салмон сав баглаа боодол
Салмон сав баглаа боодол
Далайн гаралтай арьсыг боох
Сам хорхойг савлах
Сам хорхойг савлах